Jump to the main content block

【仔細看報抽禮物活動獲獎同學名單】

ImgDesc

人文藝術學院101-2院集會

 

【仔細看報抽禮物活動獲獎同學名單】

 

隨身碟:11(含他院2)

 

序號

 

系所

 

學號

 

姓名

 

1.       

 

英教系

 

u10109031

 

黃顗螢

 

2.       

 

音樂學系

 

9806011

 

賈惠閔

 

3.       

 

歷史與地理學系

 

U10004008

 

霍威帆

 

4.       

 

歷史與地理學系

 

U10004029

 

涂昌正

 

5.       

 

史地系

 

U10004006

 

李維

 

6.       

 

歷史與地理學系

 

U10004020

 

吳昇文

 

7.       

 

歷史與地理學系

 

U10004054

 

王凱平

 

8.       

 

特殊教育學系一年級

 

U10105044

 

黃貞嘉

 

9.       

 

社會暨公共事務學系

 

U10015030

 

方俐文

 

10.   

 

社會暨公共事務學系

 

9815045

 

邱美錡

 

11.   

 

教育學系

 

U10001052

 

李昀蓁

 

USB筆筒:5

 

序號

 

系所

 

學號

 

姓名

 

12.   

 

歷史與地理學系

 

U10004007

 

丁啟展

 

13.   

 

歷史與地理學系

 

U10004040

 

蘇桓誼

 

14.   

 

公共系

 

U10015036

 

楊沐恩

 

15.   

 

史地碩士班

 

G990404

 

王思澄

 

16.   

 

社會暨公共事務學系

 

9815026

 

王涵

 

藍牙無線滑鼠:1

 

序號

 

系所

 

學號

 

姓名

 

17.   

 

社會暨公共事務學系

 

U10115031

 

謝心瑜

 

以上同學請於10259日(五)前至院辦領取

 

Click Num: