Jump to the main content block

101學年度第2學期人文藝術學院院集會

ImgDesc

院集會通知單及中正堂座位圖請下載附件

 

(集會流程更正版2013.04.18

 

仔細看電子報抽禮物活動成功登錄名單

 

序號

 

系所

 

學號

 

1.         

 

視藝系

 

9807002

 

2.         

 

英教系

 

u10109031

 

3.         

 

音樂學系

 

9806011

 

4.         

 

中語系

 

9902058

 

5.         

 

史地二

 

U10004022

 

6.         

 

歷史與地理學系

 

U10004008

 

7.         

 

歷史與地理學系

 

U10004003

 

8.         

 

歷史與地理學系

 

U10004028

 

9.         

 

史地二

 

U10004005

 

10.     

 

歷史與地理學系

 

U10004025

 

11.     

 

歷史與地理學系

 

U10004027

 

12.     

 

歷史與地理學系

 

U10004040

 

13.     

 

歷史與地理學系

 

U10004029

 

14.     

 

史地系

 

U10004006

 

15.     

 

歷史與地理學系

 

U10004020

 

16.     

 

歷史與地理學系

 

U10004007

 

17.     

 

歷史與地理學系

 

U10004054

 

18.     

 

特殊教育學系一年級

 

U10105044

 

19.     

 

歷史與地理學系

 

U10004035

 

20.     

 

中國語文學系

 

9902008

 

21.     

 

社會暨公共事務學系

 

U10015030

 

22.     

 

公共三

 

9915035

 

23.     

 

歷史與地理學系

 

U10104024

 

24.     

 

公共系

 

U10015036

 

25.     

 

教育學系

 

U10001052

 

26.     

 

歷史與地理學系

 

9904053

 

27.     

 

史地碩士班

 

G990404

 

28.     

 

中國語文學系

 

9902031

 

29.     

 

歷史與地理學系

 

u10104028

 

30.     

 

社會暨公共事務學系

 

U10015016

 

31.     

 

中語系

 

9902048

 

32.     

 

中語系

 

9902005

 

33.     

 

英語教學系

 

U10009039

 

34.     

 

中語系

 

9902019

 

35.     

 

音樂學系

 

U10106022

 

36.     

 

社會暨公共事務學系

 

9815045

 

37.     

 

社會暨公共事務學系

 

9815026

 

38.     

 

英教

 

U10109018

 

39.     

 

社會暨公共事務學系

 

9915037

 

40.     

 

社會暨公共事務學系

 

9915013

 

41.     

 

中國語文學系

 

9902017

 

42.     

 

社會暨公共事務學系

 

9915004

 

43.     

 

中國語文學系

 

9902007

 

44.     

 

中國語文學系

 

9802056

 

45.     

 

中語系

 

9902063

 

46.     

 

中語三

 

9902022

 

47.     

 

社會暨公共事務學系

 

U10115031

 

 

 

 

Click Num: